Pakold be, ami fontos, és utazz bárhová!
Részletek és játék!
Játék
A játék menete:
  1. Vásárolj 2017. április 1. és június 30. között a játékban résztvevő P&G termékek közül legalább 5 000 Ft értékben a DM üzletekben!
    (A résztvevő termékek listáját itt találod meg).
  2. Regisztrálj és töltsd fel a vásárlást igazoló blokk adatait!
  3. A nyugtát feltöltő játékosok között a játék ideje alatt havonta kisorsolunk 50 db, egyenként 5 000 Ft értékű ajándékcsomagot!
  4. Játssz minél több blokkal és növeld meg annak az esélyét, hogy a játék végén kisorsolt Fődíj, az 1 000 000 Ft értékű utazási utalvány is a tiéd legyen!
A játék teljes Szabályzata itt olvasható el!
Résztvevő termékek
Nyeremények
Legalább egy érvényes nyugtát feltöltő játékosaink között a játékidőszak végén 1 db 1 000 000 Ft értékű utazási utalványt sorsolunk.
Legalább egy érvényes nyugtát feltöltő játékosaink között havonta 50 db, egyenként 5 000 Ft értékű ajándékcsomagot sorsolunk.
A sorsolási időpontok és további részletek a Játékszabályzatban tekinthetőek meg.
Köszönjük a játékot, gratulálunk a nyereményekhez! Nyerteseink listája a sorsolások után bővül!

Eredmények az első sorsolás után.

 

 

 

 

 

 

Játkészabály

Az “Pakolj és Utazz!” program hivatalos játékszabályzata

 

 

1.         A Program szervezője

A “Pakolj és utazz!” program (továbbiakban: Program) Szervezője, a Procter & Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt. (székhely: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 38.) megbízásából (továbbiakban: Megbízó) a 7 Field Kft. székhely: 1031 Budapest, Rozgonyi Piroska u.16. I/1. (továbbiakban: Szervező)

1.2       Szervező a Megbízó megbízásából végzi a Programmal összefüggésben rendelkezésre bocsátott személyes adatok feldolgozását.

1.3       A Program helyszíne az alábbi weboldal: http://www.pakoljesutazz.hu (továbbiakban: Weboldal).

2.         Résztvevők

2.1       A Programban részt vehet bárki, aki megfelel az alábbiakban meghatározott feltételeknek (továbbiakban: Résztvevő):

a/ olyan 18. életévét betöltött természetes személy, aki az Európai Unió állampolgára és Magyarországon lakóhellyel rendelkezik,

b/ elfogadja a Program jelen játékszabályzatban meghatározott szabályait,

c/ aki a Programba történő belépést megelőzően személyes adatai megadásával regisztrál a Weboldalon.

2.2       Ki vannak zárva a Programból a Megbízó, a Szervező illetve a DM Kft. munkavállalói, valamint ezen személyek közeli hozzátartozói.

3.         A Program időtartama

 A program 2017. április 1. 00:00:01 órától 2017. június 30. 23:59:59 óráig tart. A pályázatok végső beküldési ideje: 2017. június 30. 23:59:59 óra. A Program kezdőidőpontja előtt, valamint a határidő lejárta után leadott pályázat érvénytelennek minősül és a Programból kizárásra kerül.

 

4.         A Programban résztvevő termékek       

A Programban a magyarországi DM üzletekben forgalmazott Oral-B, Blend-a-Med, Blend-a-Dent, Aussie, Pantene, Head&Shoulders, Gillette, Venus, Old Spice, Always, Discreet, Naturella, Ariel, Lenor, Lenor Unstoppable, Jar, Ambi Pur márkájú termékek vesznek részt.

5.         A Program menete

5.1       A Programban az vehet részt, aki a Program időtartama alatt a 4. pontban meghatározott Procter & Gamble termékek közül legalább 5.000,- Ft értékben vásárol bármely DM üzletben, és regisztrál a http://www.pakoljesutazz.hu/ weboldalra. Érvényes regisztrációt követően a vásárlást igazoló nyugta/számla 4/5 jegyű tranzakciós számát, 9 jegyű AP kódját, valamint a vásárlás dátumát feltölti a http://www.pakoljesutazz.hu weboldalra (továbbiakban: Pályázat).

5.2       Az 5.1. pontban megjelölt weboldalon érvényesen regisztrálni a Résztvevő a nevének, e-mail címének és telefonszámának pontos megadásával lehet. A pályázatot csak az érvényes regisztrációt követően lehet beküldeni.

5.3       A Pályázat akkor tekinthető beérkezettnek, ha a Pályázat a Szervező rendszer adatbázisában rögzítésre került. Az időpont tekintetében a Szervező szerverének belső órája az irányadó. A határidőn túl leadott Pályázat érvénytelen.

5.4       Amennyiben a Résztvevő regisztrációja hibás, hiányos (pl. érvénytelen e-mail cím) Résztvevő a Programból automatikusan kizárásra kerül.

5.5       A Szervező nem ajánlja a Programban való részvételt harmadik személy által használt e-mail cím vagy telefonszám megadásával. Amennyiben nem saját maga által használt e-mail címet használ a Résztvevő, a Program kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Programmal kapcsolatos, e-mail cím, telefonszám használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint az Adatfeldolgozó mindennemű felelősségét kizárja, ebből eredő vita esetén a Szervező döntése az irányadó, melyet a Résztvevő tudomásul vesz és elfogad.

5.6       Egy vásárlási blokk/nyugta/számla adatai csak egyszeri alkalommal kerülhetnek feltöltésre a Program során, továbbá egy nyugta adatai egy feltöltésnek minősülnek abban az esetben is, ha azzal több, mint 5.000,- Ft értékű – a 4. pontban meghatározott márkájú termék – vásárlás is igazolható. A Résztvevők a Program során több Pályázat benyújtására is jogosultak.

5.7       Az akcióban csak a DM üzletekben forgalmazott, 4. pontban meghatározott  Procter&Gamble termékek vásárlásáról szóló vásárlási blokkal/nyugtával/számlával lehet részt venni.

5.8      A Játékban valamennyi magyarországi DM üzlet részt vesz.

6. Sorsolás

6.1       A 7-es pontban szereplő nyeremények nyerő időpontok alapján kerülnek kisorsolásra. A nyerő időpontok sorsolására 2017. március 29-én 10:00 órakor kerülnek kisorsolásra Dr. Fignár Andrea közjegyző jelenlétében. A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye: 1031 Budapest, Rozgonyi Piroska u. 16. I/1.

6.2       A sorsoláson összesen 151 db nyerő időpont kerül kisorsolásra.

            Játékhónapok időtartama:

  1. játékhónap

2017. április 1. 00:00 – 2017. április 30. 23:59

  1. játékhónap

2017. május 1. 00:00 – 2017. május 31. 23:59

  1. játékhónap

2017. június 1. 00:00 – 2017. június 30. 23:59

6.2    A sorsoláson nyerő időpontok kerülnek kisorsolásra a véletlenszerűség elvének megfelelően. A játék folyamán, aki a kisorsolt nyerő pillanatokban, vagy utána elsőként ahhoz legközelebbi időpontban küldi be az érvényes Pályázatot és megfelel jelen szabályzat feltételeinek az nyereményben részesül.

 A Szervező a sorsoláson minden játékhónap esetében 50 nyerő időpontot sorsol, illetve 1 nyerő időpontot, ami kifejezetten a főnyereményre vonatkozik. Az előre sorsolt nyerő időpontok a játékosok részére titkosak.

6.3     Abban az esetben, amennyiben a nyertes nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek, akkor kizárásra kerülnek, illetve ha a vásárlást igazoló eredeti blokkot nem küldik meg az értesítéstől számított 10 munkanapon belül, helyette tartaléknyertesként az időben utána beérkezett érvényes pályázat beküldője válik jogosulttá a nyereményre, amennyiben eleget tesz jelen Játékszabályzat feltételeinek.

7.  Nyeremények

A Programban az alábbi nyeremények (továbbiakban: Nyeremény) kerülnek kisorsolásra a teljes promóció során:

7.1       1 db 1.000.000,- Ft értékű Start Utazás utazási utalvány

            150 db megközelítőleg bruttó 5.000,- Ft értékű P&G ajándékcsomag

            Az ajándékcsomagok tartalma:

            1 db ORAL-B fogkefe Pro Expert Clinic line Soft

            1 db Blend-a-Med fogkrém 75 ml, 3D White L. Accel

            1 db Gillette Venus Snap borotva

            1 db Aussie Sampon 75 ml száraz/töredezett hajra

            1 db Aussie Hajbalzsam 75 ml száraz/töredezett hajra

A Nyereményre való jogosultság feltétele, hogy a Résztvevő az adott időszakban legalább egy vásárlási blokk/nyugta/számla adatait feltöltse a fent meghatározott weboldalra, mely igazolja, hogy a fent részletezett termékek közül legalább 5.000,- Ft értékben vásárolt bármely DM üzletben.

7.2       A Szervező a Nyertest 7 napon belül telefonon vagy írásban értesíti a Nyereményről a Nyertes által a regisztráció során megadott telefonszámon/e-mail címen. A Szervező a nyertes elérését/értesítését minden esetben kizárólag három alkalommal kísérli meg. Ha a Nyertes az utolsó e-mail elküldésétől számított 3 munkanapon belül a Szervező egyik megkeresésére sem válaszol, a Nyeremény átvételére többé már nem jogosult. A Szervező nem köteles a Nyertes részére másik lehetőséget adni a Nyeremény átvételére, ilyen esetben a tartaléknyertes nyereményigénye lép életbe. A Nyertes (és a tartaléknyertes) köteles a Szervezővel a Nyeremény átadhatósága érdekében közreműködni.

7.3       A Szervező kapcsolatba léphet a Nyertessel abból a célból, hogy ellenőrizze, hogy a Nyertes a Program szabályzatában meghatározott feltételeknek megfelel-e, továbbá adategyeztetés céljából.

7.4       A Nyeremény nem átruházható. A Szervező a Nyereményt futárszolgálat/posta útján kézbesíti a Nyertesek részére az adott Nyertes sikeres értesítését követő 30 napon belül. Amennyiben a Nyertes bármely, a Szervezőnek nem kizárólagosan felróható okból nem veszi át a Nyereményt, arra a továbbiakban nem jogosult, ilyen esetben a tartaléknyertes nyereményigénye életbe lép.

 

7.5       A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal a Nyeremény kézbesítés során történő megsérüléséért, elvesztéséért, illetve megsemmisüléséért. A Szervező nem vállal felelősséget a Nyeremény átadásával összefüggésben a Nyertessel szemben. A Résztvevő kifejezetten elfogadja, hogy a Szervező nem köteles a Résztvevőnek a Nyeremény átadásának idejére, illetve helyére vonatkozó kérelmét figyelembe venni. 

7.6       Amennyiben a Nyeremény átadásának helye, vagy ideje nem megfelelő a Nyertes számára, a Nyertes nem jogosult másik időpontot vagy helyszínt javasolni, ilyen esetben a tartaléknyertes nyereményigénye lép életbe.

7.7      A Nyeremény készpénzre vagy más nyereményre át nem váltható.

7.8       A Résztvevő köteles a Program ideje alatt megőrizni az eredeti nyugtát/blokkot, mert a Szervező a Résztvevő nyertessége esetén jogosult kérni, hogy a Résztvevő az eredeti nyugta/blokk másolatát küldje el egy meghatározott postai, e-mail vagy fax címre a blokk/nyugta érvényességének megvizsgálása céljából.

7.9       Hamisított vagy manipulált nyugták/blokkok érvénytelenné teszik a Pályázatot és nem vehetnek részt a Programban. A Programban résztvevő nyugták/blokk/számla érvényességével összefüggésben felmerülő vitában a Szervező döntése irányadó. 

8.         Adózás

A Nyereménnyel kapcsolatos esetlegesen felmerülő adóterhet a Megbízó viseli, ezzel kapcsolatos egyéb adóteher a Résztvevőt nem terheli.

9.         Adatvédelem

9.1.      A Szervező a Résztvevő adatait kizárólag a játékszabályban meghatározott célra, időben és helyen használja fel. A Szervező nem jogosult a Résztvevő által rendelkezésre bocsátott adatokat harmadik személy részére átadni, a jelen szabályzatban meghatározott adatfeldolgozó kivételével.

9.2.      A Résztvevő kifejezetten hozzájárul, hogy adatai a Szervező adatbázisában rögzítésre kerüljenek. Továbbá, a Résztvevő hozzájárul, hogy a Szervező az adatokat a Program lebonyolítása céljából használja. Az összegyűlt adatok a nyereményjáték befejezésétől számított 60 napon belül törlésre kerülnek.

Az adatkezelési törvény rendelkezései alapján a Szervező a Program adatkezelője.

9.3.      A Programra történő regisztrációval a Résztvevő feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy nyertessége esetén a neve és a hely, ahol él nyilvánosságra kerüljön.

9.4.      A Résztvevő tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a díj átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi reklámhoz, promócióhoz történő felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

9.5.      Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatkezelési nyilvántartási száma: folyamatban

9.6.      A Játékban való részvétel önkéntes. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az info@7field.com email címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás és a bírósághoz fordulás joga is.

10.       Egyéb rendelkezések

10.1.    A Programban való részvétellel a Résztvevők elfogadják a jelen szabályzatban foglaltakat. A Résztvevők a Programba történő belépéssel kötelezettséget vállalnak arra, hogy betartják annak szabályait.

10.2.    A Szervező bármikor jogosult a Program visszavonására.

10.3.    A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal a Résztvevőkkel szemben a Programban való részvételért. A Nyeremény átadásával összefüggésben kizárólag a Résztvevőt terheli felelősség, a Szervező a Program során felmerülő személyi sérüléssel és kárral összefüggésben felelősségét kizárja. 

10.4.    A bármilyen módon hamisított vagy manipulált vásárlást igazoló blokk/nyugta érvénytelensége esetén a Résztvevő kizárásra kerül a Programból és a Szervező által a jövőben szervezendő nyereményjátékokból 2 éves időtartamra. A Szervező a vásárlást igazoló számlák tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

10.5     A Programmal kapcsolatos információk megtalálhatók a magyarországi DM üzletekben található reklámanyagokon.  A teljes játékszabályzat megtalálható a http://www.pakoljesutazz.hu weboldalon vagy a Szervező 1.1 pontban megjelölt székhelyén. A Résztvevők a Programmal kapcsolatban az  info@7field.com e-mail címre küldhetik el kérdéseiket, észrevételeiket. Az info@7field.com e-mail címre érkező észrevételekre, kérésekre, kérdésekre, reklamációra a beérkezéstől számítva 30 munkanapon belül Szervező válaszol. A Szervező a Program lezárását követő 60 napon túl a Programmal kapcsolatos észrevételt, kérdést, reklamációt nem tud befogadni.

Budapest, 2017. március 27.

7Field Kft.

 

Szervező